Услуги

Професионален домоуправителуслугата включва

 • Поддържа и води нужната документация съгласно законовите и общинските изисквания.
 • Извършва регистрация на етажната собственост.
 • Организира свикването и провеждането на общо събрание на етажната собственост.
 • Съхранява и архивира документи от провели се общи събрания.
 • Изготвя правилник за вътрешния ред.
 • Организира ремонти в общите части.

Професионален касиеруслугата включва

 • Събиране на дължимите такси за общите части.
 • Изготвяне на сметка и събиране на дължимите месечни разходи за поддръжка на общите части.
 • Съхранение и управление на средствата.
 • Заплащане на режийни и текущи задължения (абонаменти, ток, вода и други).
 • Изготвяне на месечен и годишен финансов отчет за приходи и разходи.
 • Изготвяне на годишен бюджет.